Astma-allergi i skolen

Top banner

Sundhedssamtaler

Sundhedssamtaler i mellemtrinet

På de mellemliggende klassetrin er det sundhedsplejersken, der alene har ansvaret for den årlige kontakt med eleverne. Forud for enhver kontakt, indhentes oplysninger hos elev, forældre og skole om særlige emner, der ønskes drøftet.

Kontakten består i regelmæssige undersøgelser med måling af højde og vægt, samt syns– og høreprøve.

Desuden tilbydes sundhedssamtaler individuelt eller i grupper. Samtalen tager udgangspunkt i, hvad der rører sig hos den enkelte. Forskellige temaer kan komme på banen på de forskellige alderstrin, men det kan også afhænge af, hvad der lige nu rører sig i lokalsamfundet eller i samfundet som helhed.


sundhedssamtale
Læs mere hos os
Læs mere hos andre
Astma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside