Astma-allergi i skolen

Top banner

Medicingivning

Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Hvis der er behov for at give elever med fx astma el. anden overfølsomhedssygdom lægeordineret medicin i løbet af dagen bør skolen, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven.

Det anbefaler Sundhedsstyrelsen i sine opdaterede anbefalinger om medicingivning til børn i dagtilbud, hvor det er tydeliggjort, at anbefalingerne om medicingivning til børn med kroniske sygdomme også omfatter skoler og skolefritidsordninger. Anbefalingerne beskriver også, hvordan personalet bør forholde sig ved akut forværring af børns kroniske sygdomme og for hvordan elevernes medicin skal håndteres og opbevares, hvis dette er tilfældet.

Ledelsen af institutionen/skolen kan anmode den kommunale sundhedstjeneste om at rådgive personalet om generelle forhold vedrørende medicingivning og medicinopbevaring.
Astma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside