Astma-allergi i skolen

Top banner

Indskoling

Indskolingsundersøgelse for de mindste børn

Elever i børnehaveklassen eller 1. klasse får tilbudt en helbredsundersøgelse ved den kommunale læge. Eleven bliver indbudt sammen med forældrene. Skolens sundhedsplejerske deltager også.

Inden undersøgelsen skal forældre og barn udfylde et spørgeskema, hvor forældrene beskriver barnets helbred og trivsel, både før og nu. Det er især vigtigt at fortælle, hvis barnet har en kronisk, behandlingskrævende sygdom, der kan have indflydelse på skolegangen, fx astma eller allergi.

Selve undersøgelsen omfatter måling af højde, vægt, syns - og høreprøve samt en farvesynstest. Derudover laves en generel objektiv helbredsundersøgelse samt en undersøgelse af fin – og grovmotorikken, balance, reflekser m.m.

Samtalen og undersøgelsen kan følges op af en tværfaglig konference med børnehaveklasselærer, klasselærer, skoleleder og andre relevante personer, evt. fra PPR.


indskoling
Læs mere
Se også
Astma_Allergi_DK_logoAAiSK
Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside