Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten

Den kommunale sundhedstjeneste består af læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andet personale, der varetager opgaver efter loven. Rammerne for den kommunale sundhedstjeneste er bestemt af § 28 i bekendtgørelsen om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge nr. 1344 af 03/12/2010.

I § 28 i bekendtgørelsen står der:

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst muligt omfang fremmes.

Stk. 2.Sundhedstjenestens virksomhed skal omfatte:

1)Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børnene og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole.

På baggrund af bekendtgørelsen har Sundhedsstyrelsen udgivet en ny vejledning omhandlende de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge i. Vejledningen er trådt i kraft 1. marts 2011 og erstatter dermed de tidligere anbefalinger i ”Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Anbefalinger 2007”

Vejledningen fra 2011 lægger bl.a. vægt på følgende:


Udskrevet fra: Velkommen til Astma-Allergi i skolen / Skolen på tværs / Sundhedstjenesten